سیم های آلومینیومی

دسته بندی : سیم های آلومینیومی

شرح

  • سیم های آلمونیم هوایی  ACSR؛ AAC از سایز 16 تا 630 ملی تحت استندردهای        ASTM DIN48204-BS 50182  در این کارخانه تولید میگردد؛ این کیبل ها قابل استفاده درشبکه های برق فشارقوی میباشد؛  این کارخانه توانایی دارد که از این نوع محصولات  در 16 ساعت کاری 50000 متر تولید نماید.

                                                                                                  

 

 

 

اطلاعات دیگر