همه نماینده گی ها

دفتر مرکزی

نشانی : افغانستان، شهر هرات، جاده بانک خون، مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ


رئیس : -


تلفون :

(+93) 0402223840


موبایل :

+93797959595


ایمیل :

info@hwc.af


نقشه

نمایندگی کابل

نشانی : افغانستان، شهر کابل، چهارراهی دهمزنگ، ابتدای سرک دارالامان نارسیده به شرکت افغان بیسیم


رئیس :


تلفون :

(+93) 0202511616


موبایل :

(+93)0794099000


ایمیل :

kbl@hwc.af


نقشه