کیبل های زمینی (مسی و آلومینیومی)

دسته بندی : کیبل های زمینی (مسی و آلومینیومی)

شرح

  • کیبل های مسی وآلومینیومی   KV 1/0.6  چهار رشته از سایز  4* 4 الی 185*4   کیبل های   ,سه نیم رشته از سایز 6*3 الی 95*185+3  کیبل های دو رشته از سایز 4 * 2 الی 185*2 تحت استندرد  IEC60502 در این کارخانه تولید میگردد؛  این نوع کیبل ها قابل استفاده در شبکه های برق زمینی میباشد  ؛ این کارخانه توانایی دارد که از این نوع محصولات  در 16 ساعت کاری 10000 متر تولید نماید.

 

اطلاعات دیگر