دیدار سفیر محترم کشور سویدن برای افغانستان

تاریخ : 1394-3-6
دسته بندی : دیدار مقامات
نویسنده : حامد

محترم توبیاس تایبرگ سفیر کشور سویدن مقیم افغانستان به تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۴ ازبخش های مختلف فابریکه تولیدی سیم وکیبل همکار واقع در شهرک صنعتی ولایت هرات بازدید نمودند. در این بازید بخش های محتلف تولیدی و آزمایشگاه به وی معرفی گردید. 
ایشان از سرمایه گزاری این فابریکه و جذب نیروی کار جوان ستایش نموده و خواستار حمایت دولت از سرمایه گزاری های داخلی شدند.