دیدار محترم والی ولایت هرات با جمعی از مسئولین ادارات دولتی

تاریخ : 1394-3-14
دسته بندی : دیدار مقامات
نویسنده : میرویس

محترم محمد آصف رحیمی والی هرات با جمعی از مسئولین بلند رتبه حکومتی و دولتی از شهرک صنعتی هرات دیدار به عمل آوردند .
درین بازدید از جریان کار تولید و آزمایشگاه شرکت تولیدی سیم و کیبل همکار دیدار به عمل آوردند و وعده همکاری همه جانبه را در زمینه توسعه صنعت داخلی وخودکفائی کشورجهت تولید و استفاده از منابع داخلی داده اند .