دیدار وزیر انرژی و آب افغانستان از فابریکه تولیدی سیم و کیبل همکار

تاریخ : 1394-3-17
دسته بندی : دیدار مقامات
نویسنده : میرویس

محترم علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آّب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۷ جوزا ۱۳۹۴ از فابریکه تولیدی سیم وکیبل همکار بازدید نمودند.
 در این بازدید بخش های مختلف تولیدی ، آزمایشگاه و مدیریت برنامه ریزی این فابریکه به معرفی گرفته شد.
 محترم وزیر صاحب امکانات و ظرفیت تولیدی این کارخانه رایک دستاورد مهم در تولید سیم وکیبل برق استندرد تلقی نموده و در جهت استفاده از تولیدات داخلی در پروژه های ملی قول همکاری را دادند.