دیدار هئیت محترم ولسی جرگه

تاریخ : 1394-10-26
دسته بندی : دیدار مقامات
نویسنده : میرویس

هئیت محترم ولسی جرگه به ریاست محترم عبیدالله بارکزی ریس کمیسون سمع شکایات به تاریخ ۰۴ دلو ۱۳۹۴ از فابریکه تولیدی سیم وکیبل همکار بازدید نمودن. در این بازدید مشکلات عمده پیش روی این فابریکه باهئیت محترم ولسی جرگه شریک ساخته شده و ایشان در زمینه حل مشکلات از طریق مراجع مربوطه وعده همکاری نمودند. هئیت محترم ولسی جرگه از ایجاد زمینه کار و تولیدات باکیفیت این فابریکه تمجید نمودند.هئیت محترم ولسی جرگه به ریاست محترم عبیدالله بارکزی ریس کمیسون سمع شکایات به تاریخ ۰۴ دلو ۱۳۹۴ از فابریکه تولیدی سیم وکیبل همکار بازدید نمودن. در این بازدید مشکلات عمده پیش روی این فابریکه باهئیت محترم ولسی جرگه شریک ساخته شده و ایشان در زمینه حل مشکلات از طریق مراجع مربوطه وعده همکاری نمودند. هئیت محترم ولسی جرگه از ایجاد زمینه کار و تولیدات باکیفیت این فابریکه تمجید نمودند.