همه نماینده گی ها

نمایندگی مرکزی هرات

نشانی : افغانستان هرات جاده بانک خون نارسیده به فلکه 29 حمل


رئیس : -


تلفون :

(+93) 0402223840


موبایل :

(+93)0799 111 600


ایمیل :

Bashirhamkar@gmail.com


نقشه

نمایندگی کابل

نشانی : افغانستان کابل چهارراه دهمزنگ ابتدای سرک دارالامان نارسیده به شرکت افغان بیسیم


رئیس : -Bashir Ahmad Hamkar: Chairman of the Company


تلفون :

(+93) 0202511616


موبایل :

(+93)0794099000


ایمیل :

kbl@hwc.af


نقشه