شرح

اهداف کلی شرکت  : 

  • تخصصي نمودن فعاليتهاي شركت و ایجاد زمینه اشتغال بیشتر برای شهروندان کشور.
  • بالا بردن كيفيت و كميت محصولات توليدي و خدمات براي رسيدن به خواسته مشتري.
  • پائين آوردن هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصول بر اساس كاهش ضايعات و استفاده موثر از منابع داخلی.
  • بالا بردن سطح كمي و كيفي ماشين آلات و تجهيزات توليد براي رشد صنعتي.
  • بالا بردن سطح علمي پرسنل در تمامي سطوح.
  • بازاريابي علمي و ايجاد بازارهاي جديد و نفوذ بازار های داخلی و خارجی.