دیدار وزیر محترم تجارت افغانستان از فابریکه سیم و کیبل همکار

تاریخ : 1394-6-29
دسته بندی : دیدار مقامات
نویسنده : میرویس

بازدید محترم همایون رساء وزیر تجارت جمهوری اسلامی افغانستان از فابریکه تولیدی سیم و کیبل همکار .

محترم وزیر صاحب تجارت ج.ا.ا از جریان کار تولید و آزمایشگاه فابریکه صنعتی تولیدی سیم و کیبل همکار دیدار به عمل آورده که دراین دیدار بخش های کلیدی این فابریکه برایشان به معرفی گرفته شد که ایشان اهداث چنین فابریکاتی را مهم و حیاتی تلقی نمودند و فرمودند که با ایجاد چنین فابریکاتی گراف رشد و توسعه صنعت درکشور افزایش یافته و از طرفی زمینه کار و فعالیت برای صدها نفر فراهم میشود که این خود یک دستاورد عظیم در جهت پیشرفت صنعت میباشد .

درین بازدید لوح تقدیر وزارت تجارت که از جانب محترم وزیر صاحب مد نظر گرفته شده بود برای رئیس فابریکه تولیدی و صنعتی همکار اهداء گردید .